nextpractice-transformer

Een inspirerende visie brengt mensen in beweging, maar hoe doe je dit afgestemd met elkaar?

 

Wat zijn de principes of regels? Wat is de GAP die we willen overbruggen? Wat kunnen we behouden en wat laten we los? Hoe gaan we dit beheren? Wie zijn hierbij betrokken en wat is de impact op onze klanten, medewerkers, partners etc.?

 

De nextpractice-transformer brengt visies, vragen en besluiten op een effectieve wijze een stap verder. Het verbindt alle benodigde elementen met elkaar en maakt acties concreet en inzichtelijk. Hiervoor zijn zeer veelzijdig en breed toepasbare tools ontwikkeld (o.a. 3C model en Company Reference Grid), die wensen, middelen en mensen in lijn brengt met elkaar.

 

Verwachte resultaten

    Overzicht en een actieplan naar succes
    Bepaling en verdeling van verantwoordelijkheid en bevoegdheden
    Verbinding van wensen, middelen en mensen
    Afstemming en overeenstemming
    Richting en bundeling van energie
    Commitment, verbinding, afstemming, slagkracht

 

Aanpak

1.    Bespreken momentane situatie (zijn er in de tussentijd belangrijke dingen verandert?)
2.    Uitwerken besluiten aan de hand van alignment tools (3C en CRG)
3.    Bepalen en / of verder uitwerken strategische, tactische en operationele speerpunten
4.    Bepalen management agenda (doelen, verantwoordelijkheden, prioriteiten)
5.    Evaluatie en acties

In de vervolg sessie worden de eerste resultaten besproken en eventueel bijgesteld. In deze sessie worden concreet man en paard genoemd. In deze verdiepingsslag worden de detailagenda, werkwijze, te ontwikkelen en implementeren zaken en het beheer daarvan bepaald.