Van visie naar performance

Hoe zou u zich organiseren als de wereld vrijwel niet verandert en uw klantvraag eenvoudig is? En hoe zou u zich organiseren als de wereld om u heen voortdurend verandert? Het antwoord in onze onderzoeken blijkt keer op keer het zelfde te zijn.

 

Wat we zien, is dat organisaties en mensen steeds meer worstelen met de toenemende dynamiek en complexiteit. Van oud stuurt nieuw naar nieuw stuurt oud, van moeten naar ont-moeten. Met de opkomst van (inter)netwerken zijn hirarchien verdwenen en nieuwe mogelijkheden voor samenwerking ontstaan.

 

Het nextpractice-institute heeft een aantal eenvoudige en veelzijdige modellen ontwikkeld, die u helpen bij het helder maken van uw visie en strategie en het vertalen naar performance.

 

3C model

De drie C's staan voor drie essentile gezichtspunten in uw organisatie;

 

Customer
Coordination
Choice

 

De basis van het 3C model vind u in het plaatje hier boven. Iedere kijk op de wereld, simpel of complex, statisch of dynamisch, heeft een eigen logica. Door de logica terug te brengen in uw organisatie, bent u beter in staat om uw klanten (Customer), cordinatie van vraag en aanbod (Coordination) en uw keuzes (Choice) te verbinden.

 

De right practices voor uw bedrijfsvoering hoeven niet altijd het beste te zijn voor uw next practice wanneer uw klantvraag verandert. Voor de beste performance zou een shared practice met partners wel eens beter kunnen zijn dan een best practice implementatie.

 

In welke verbeterrichting is het effect het grootst? Meer control, of meer terug naar de eigen core business, betere operatie of betere communicatie? En wat is goed en houdt u vast en wat gaat u vernieuwen?

 

Het 3C model wordt o.a. gebruikt om klantcontact vorm te geven, portfolio te ontwikkelen, klanten te segmenteren, u zelf te positioneren in de markt, veranderingen te communiceren, organisatie- en marktanalyses te maken, etcetera.

 

Company Reference Grid

Als u uw visie en focus heeft bepaald, kunt u met de Company Reference Grid (CRG) afstemming en slagkracht organiseren.

 

Company
Reference
Grid

 

Referenties zijn essentieel voor een effectieve samenwerking en verandering.

Met de CRG verbindt u het "doel, de spullen en de knullen" met elkaar om uw visie tot performance om te zetten.

 

De CRG kan onder andere worden gebruik voor een quick business scan, probleem analyse, visie- en strategie-ontwikkeling, business development, personeelsbeleid (competentie grid), etcetera. Een quickscan kan in een paar uur blindspots, misafstemming, potentile verbeteringen en de kracht van de organisatie bloot leggen.

Het lemniscaat geeft de continuteit van het proces weer. Het 3C model en de CRG versterken elkaar en kunnen tegelijkertijd worden gebruik.

Uw business op n A4tje!